Varsam naturvårdsgallring i Barnebo naturreservat ett föredöme!

Medlemmar i skogsgruppen har besökt Barnebo naturreservat vid Sjöboda i Hornsöområdet för att kika närmare på hur en varsam naturvårdsgallring kan utföras. Det är ”Skogsvårdsbolaget” en firma som specialiserat sig på varsamma insatser i bl.a naturreservat.

Bolaget har ansvarat för naturvårdshuggningarna som genomförts i Figeholms naturreservat och i öländska Ekerum. Frågan är högaktuell för Skogsgruppen efter den diskussion som uppstått om Oskarshamns kommuns skötselinsatser i Sjöbovikens naturreservat.

Tyvärr utfördes en del av det arbetet med stora tunga konventionella skogsmaskiner under blöta vintermånader utan tjäle vilket gett stora markskador som följd. Vid besöket i Barnebo kunde vi konstatera att kontrasten mot åtgärderna i Sjöboviken är mycket stora!

Firman som utför arbetet är något av experter på naturvårdsinsatser och har en mindre och lättare maskinpark som är anpassad för att inte köra sönder marken. På det hela taget är arbetet ett föredöme. Ris och kronrester är borttagna och man har skapat ett trevligt landskap genom riktade insatser och ordnade faunadepår. Det är så här man skall arbeta i ett naturreservat! 

Här är skogsgruppens rapport från besöket.