Vasslåttern i Målsjön har återupptagits efter vintern.

Höstens påbörjade vasslåtter i Målsjön, som fick avbrytas under vinter, har nu fortsatt och det blir mer och mer öppna ytor i sjön. Just nu är vattenståndet väldigt högt och vi hoppas på en långsam avrinning under våren, så det gynnar fåglarna.