Välkommen till Målsjön och Smultronställemetoden

En samverkansmodell med utgångspunkt från lokal kunskap och lokalt engagemang.

Tillsammans med dig hoppas vi kunna lyfta fram de platser i eller i anslutning till vatten som du uppskattar särskilt, dina smultronställen helt enkelt. Vi vill även veta om du upplever att det finns några problem som negativt påverkar det du uppskattar. Området som vi fokuserar på i det här projektet utgår ifrån Målsjön med tillhörande avrinningsområde.

Tillsammans kommer vi att lära oss nya saker med hjälp av varandra. I slutändan är målet att projektet ska resultera i ökad kunskap hos alla inblandade och underlätta för den som vill engagera sig för friskare vatten i området runt Virån och Målsjön. 

Under dagen är bland andra Emåförbundet och Naturcentrum på plats för att dela med sig av sin kunskap om livet i vattnet och vad vi kan tänka på för att för värna om vattnet i landskapet.

Tid: Lördagen den 21 maj, drop in mellan kl. 10-13.

Plats: Ängsladan vid Målsjön

 Mer info finns på: www.malsjon.com/karta/

Program

Aktiviteter för barnen

Målsjön—Historia, nutid och framtid

Vårt vatten-Vattnets betydelse i landskapet och människans påverkan på vattnet nu och då

Smultronställemetoden

  • Vad är det och varför vill vi pröva metoden här?
  • Dela med dig av dina favoritplatser i området genom att markera dem på en karta

Vi bjuder på fika från Mellingerums kafé

Är du hungrig efter besöket vid Målsjön är kafét i Mellingerum öppet mellan 11 och 16

Anmäl dig och ditt sällskap senast 13 maj så att vi vet ungefär hur mycket fika som kommer gå åt, i formuläret på projektets hemsida, griponlife.se, eller till Martin Hederskog, på telefon, 010-2238661 eller e-post, martin.hederskog(at)lansstyrelsne.se

VÄLKOMMNA

TILL MÅLSJÖN

För mer information kontakta:
Ulf Hultqvist, Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd, 070-825 47 10
Jan Brenander, Oskarshamnsbygdens fågelklubb, 070-326 58 09  
Martin Hederskog, Länsstyrelsen i Kalmar län, 010–2238661
Lars Carlsson, Skogsstyrelsen, 0492-756 87