Nya tak på ängsladan & linbastun vid Målsjön


Vid Målsjön finns gamla byggnader värda att bevaras. Vid Målsjöns strandäng finns den gamla ängsladan som byggdes 1834, den är av typen brädlada och är för tillfällig förvaring av hö eller sjöslåtter.

I byn finns också en välbevarad linbastu som användes förr i tiden för linberedning och i bastuanläggningen torkades linet för att kunna användas till fint garn.

Både ängsladan och linbastun har restaurerats och fick under 2018 nya tegeltak genom finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling.

Jan Brenander, Oskarshamnsbygdens Fågelklubb