Klubbens resultat från Allhelgonatävlingen 2021

Allhelgonarallyt 2021 – 6-7 november

resultat för OBF – Oskarshamnsbygdens Fågelklubb

Årets deltagande i engagerade som vanligt många av våra medlemmar.

Väderförutsättningarna var hyfsade på östra sidan av Småland och de flesta var igång med eget skådande från gryningen på lördag. I år var det inga medlemmar som anmälde sig till gemensam skådning, så den traditionella samlingen i Mönsterås uteblev.

De flesta kända fågellokalerna i våra tre kommuner besöktes, exv: Ryningen, Ruda masten, Forsa fälten, Mudden, Boslät, Svartö, Ödängla, Oknö, Vollö, Kråkerum, Kronobäck,  Pataholm, Timmernabben, Påskallavik, Vånevik, Ernemar/Gunnarsö, Kråkelund, Gäster,  Döderhultsdalen, Bockara, Dragskär, Furön, Flivik mm

Som vanligt såg det mörk ut på Lördag eftermiddagen, då många arter saknades, men framåt söndag eftermiddag ramlade det in en del oväntade observationer som bändelkorssnäbb och berguv.

Efter några dagars väntan kom så äntligen resultatet.

1. Kalmar OF 120 arter (21 skådare)

2. Tjust Fågelklubb 114 (26)

3. Jönköpings FK 109 (25)

3. Oskarshamnsbygden 109 (25)

Bra kämpat alla ni som deltog.

Nästa år kör vi igen med hopp om ännu fler deltagare, fler arter och en ännu bättre placering.

Hans och Leon

Deltagande rapportörer: Åke Nilsson, Christer Håkansson, Hans Bohlin, Leon Axelsson Widén, Urban Rundström, Jan Brenander, Anneli Brenander, Tanya Rasmusen Holmqvist, Karin Oknemark, Linda Sjöbeck, Elisabet Shahin Widmark, Sture Ljungblom, Bobbo Karlsson, Per Gullstrand, Birgitta Gullstrand, Joakim Holm, Johan Forsman, Katrin Eveborn, Thomas Samuelsson, Ylva Rinaldo, Juha Savolainen, Sven-Åke Johansson, Gunnar Wijk, Stefan Thorsell, Lennart Kalén (25)

Totalt 109 arter- artlista nästa sida

Knölsvan

Sångsvan

Sädgås

Bläsgås

Grågås

Kanadagås

Vitkindad gås

Bläsand

Snatterand

Kricka

Gräsand

Skedand

Vigg

Bergand

Ejder

Alfågel

Sjöorre

Svärta

Knipa

Salskrake

Småskrake

Storskrake

Orre

Fasan

Smålom

Storlom

Smådopping

Skäggdopping

Storskarv

Gråhäger

Röd glada

Havsörn

Duvhök

Sparvhök

Ormvråk

Fjällvråk

Vattenrall

Sothöna

Tofsvipa

Skärsnäppa

Dvärgbeckasin

Enkelbeckasin

Dvärgmås

Skrattmås

Fiskmås

Gråtrut

Havstrut

Tordmule

Tobisgrissla

Tamduva

Skogsduva

Ringduva

Turkduva

Berguv

Sparvuggla

Kattuggla

Gröngöling

Spillkråka

Större hackspett

Mindre hackspett

Sånglärka

Ängspiplärka

Skärpiplärka

Sidensvans

Strömstare

Gärdsmyg

Järnsparv

Rödhake

Koltrast

Björktrast

Rödvingetrast

Dubbeltrast

Gransångare

Kungsfågel

Skäggmes

Stjärtmes

Entita

Talltita

Tofsmes

Svartmes

Blåmes

Talgoxe

Nötväcka

Trädkrypare

Varfågel

Nötskrika

Skata

Kaja

Kråka

Korp

Stare

Gråsparv

Pilfink

Bofink

Bergfink

Grönfink

Steglits

Grönsiska

Hämpling

Vinterhämpling

Gråsiska

Bändelkorsnäbb

Mindre korsnäbb

Större korsnäbb

Domherre

Stenknäck

Snösparv Gulsparv

VIGG HONA