Idhultesjön.

Vi spanar efter orre. Vi lägger ut på Facebook och Band när det är lämpligt väder för exkursion. Här kanske vi också får njuta av bland annat storspov, sångsvan och havsörn.

Anmäl dig till ledare: Urban Rundström tel. 070 497 46 78 eller

Tanya Holmqvist Rasmussen tel. 073 038 25 01

Anmälan sker senast en dag före exkursionen.