Furön/Stångehamn

Tillträdesförbudet är borta efter 1 aug., vilket gör att vi kan röra oss över hela ön. Nu är vadarsträcket på topp. Kom med och se de arktiska och norrländska vadarna i sommardräkt. Nu är det nästan bara adulta fåglar som kommit. Det gör det betydligt lättare att känna igen de olika vadararterna. Det går bra att låna flytväst. Om vädret inte tillåter en båtresa lägger vi exkursionen på Stångehamn. Kostnaden per person är 50 kr.

Samling kl. 06.00 och slut kl. 13.00

Anmäl dig till ledare: Åke Nilsson tel.070 461 49 38

Anmälan sker senast en dag före exkursionen.