Fredriksberg

Vi tar en promenad runt Fredriksberg och ser hur långt våren har kommit. Kan man tänka sig några ormvråkar mot norr eller en spanande glada. Nu ska det vara många fåglar som är på flytt.

Samling bågskytteklubbens parkering vid Fredriksberg kl.07:00. Slut senast kl.11:00.                                Anmäl dig till ledare: Johan Eriksson tel. 070 542 81 66 eller

Urban Rundström tel. 070 497 46 78

Anmälan sker senast en dag före exkursionen.